Det er politikerne som bestemmer, men rådet fra konstituert rådmann Stein-Even Fjellaksel er klart:

– Landbruksfondet er sterkt begrenset i midler til rådighet, og ved å innvilging av søknad vil presedensen i saken potensielt kunne utløse bruk av hele fondet på denne type fysiske enkelttiltak.

I det kommende formannskapet skal to søknader om sikring av rundballer mot elg opp til behandling. Nordmo gård har søkt om et tilskudd på 30.000 kroner, og Bjørnar Tverfjeld har søkt om et tilskudd opp til 44.020 kroner til innkjøp av byggegjerder for å sikre gårdens rundballer mot elg.

Les også:

I rådet fra rådmannen heter det at Evenes kommune har stor sympati før bønder som rammes av elgskader på rundballer, men at det vil ikke være tilrådelig å innvilge bruk av kommunens landbruksfond for denne type tiltak. I Evenes er det i dag 14 produsenter av grovfôr.

– Landbruksfondet er sterkt begrenset i midler til rådighet, og ved å innvilging av søknad vil presedensen i saken potensielt kunne utløse bruk av hele fondet på denne type fysiske enkelttiltak.

Rådmannen opplyser at det ved inngangen til 2020 står 145.154 kroner på jordbruksfondets konto.