Største eier sier ja til redningsplan

Forte Narvik er innstilt på å støtte planen for å sikre fremtiden til Narvikfjellet AS. Styret i Narvikgården AS, den andre eieren, har foreløpig ikke diskutert saken.