Gå til sidens hovedinnhold

Storsystemet for vedlikehold skal styrke Sjøforsvarets og Hærens beredskap

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er et faktum at Forsvaret har et etterslep innen vedlikehold av materiell. Det legges ned stor innsats for å bedre situasjonen. I inneværende langtidsperiode investeres penger i reservedeler og vedlikehold. Forsvaret fortsetter sitt langsiktige arbeid med å sikre at stridsviktig materiell er klart til bruk. Logistikken sørger for avgjørende bidrag til at Forsvarets responstid blir kortere.

Hittil i 2021 har Forsvaret prioritert vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer, og spesielt fregattene. Resultatet er at fregattene nå er ute på trening og de løser operative oppdrag. Forsvarets egne verksteder med støtte av sivile leverandører skal fortsette å prioritere slik at fartøyene kan opprettholde sine seilingsplaner.

I vinter starter en satsing som skal gi også Hæren et ytterligere løft innen vedlikehold. Det satses spesielt på Hærens kjørende materiell. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvar for det vedlikeholdet som ikke gjøres av Hæren selv. Dette er en løpende oppgave. Satsingen som nå starter, skal sikre at Hæren har best mulig standard på sitt materiell under vinterøvelsen Cold Response 2022 (CR22). Samtidig bidrar satsingen til økt beredskap og utholdenhet for Hærens avdelinger.

FLO har ansvar for blant annet reparasjoner, forsyninger og materiellberedskap. Med økt materiellberedskap er Forsvaret klar til operasjoner, og har utholdenhet i gjennomføring av operasjoner. FLO sine ansatte har høy kompetanse og lang erfaring innen planlegging og gjennomføring av vedlikehold. Det samarbeides godt internt i Forsvaret og i rammen av totalforsvaret for å levere vedlikehold med den kvalitet og i det volum som kreves. Det brukes rammeavtaleleverandører og leveranser fra strategiske sivile samarbeidspartnere. Dette gir Forsvaret tilgang til dyktige norske leverandørers kompetanse, ressurser og infrastruktur.

Planlegging og bestillinger til årets ekstraordinære vedlikeholdsaktiviteter er forlengst i gang. I midten av mars gjennomføres inspeksjon av en stor mengde kjøretøy ved landverkstedene i Forsvaret. Hensikten er å rette opp mindre feil ved materiellet, men først og fremst å kartlegge behov for reparasjoner. Dette er startskuddet for den praktiske delen av vedlikeholdsløftet «Powerful Maintenance» som gjennomføres av FLO 2021-2022. Til høsten gjennomføres andre del av Powerful Maintenance. Da skal «storsystemet» for vedlikehold testes – i det som blir historiens største øvelse av samfunnets totale vedlikeholdsressurs.

Når «storsystemet» for vedlikehold aktiveres utnyttes mange av samfunnets vedlikeholdsressurser, i hele verdikjeden fra behov til ferdig reparert materiell. Forsvaret har ansvar for styring og ledelse og benytter Forsvarets egne vedlikeholdsressurser. I tillegg benyttes verksteder som Forsvaret har rammeavtale med. Forsvaret har også etablert strategiske samarbeidsavtaler med større norskeide selskaper. De kan levere deler og utføre vedlikehold. Det er avtalt at de skal stille med kapasiteter ved krise og krig. Slike kapasiteter skal testes ut for fullt høsten 2021 og under CR22.

Vi har en spennende periode foran oss. Satsingen på beredskap er riktig og viktig. Da må materiellet være i god stand. Det har FLO et ansvar for. Men vi klarer det ikke alene. Vi må tenke stort og samvirke med aktører også utenfor Forsvaret. Derfor utvikles et «storsystem» for vedlikehold som kan skaleres etter Forsvarets behov. Det er god samfunnsøkonomi.

Kommentarer til denne saken