130 ordførere og varaordførere fra hele landet er samlet til protest i Oslo

Ordfører og varaordfører i Narvik - Rune Edvardsen ogh Geir-Ketil Hansen.

Ordfører og varaordfører i Narvik - Rune Edvardsen ogh Geir-Ketil Hansen. Foto:

DEL

Regjeringen har foreslått å oppheve eiendomsskatten på verk og bruk.

Klokken 18.00 demonstrerer ordførere og varaordførere fra en rekke kommuner rundt i Norge utenfor Stortinget i Oslo.

- Regjeringen tar med kuttene i lokalskatten milliardbeløp fra kommunene og gir til store konsern og staten. Kommuner over hele Norge blir tvunget til å kutte innen skole, helse, eldreomsorg og andre viktige velferdstilbud.

Det skriver Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) i en pressemelding.

Både Narviks ordfører Rune Edvardsen og varaordfører Geir-Ketil Hansen er tilstede.

Fremover har skrevet flere saker om problemstillingen:

LVK skriver videre i pressemeldingen:

- Eiendomsskatt har i mer enn hundre år også tjent som et rettferdig vederlag til de kommuner som har stilt verdifulle naturområder og store areal til disposisjon for storindustrien og staten, til blant annet ilandførings-, industri- og kraftanlegg.

- Regjeringen bryter altså nå denne samfunnskontrakten, som for mange kommuner har vært en forutsetning for deres samtykke til arealinngrepene til storsamfunnets beste, for eksempel til kraftoverføringsanlegg.

Artikkeltags