I fellesmøte med Narvik og omegn pensjonistforening og Bjerkvik pensjonistforening ble det uttrykt bekymring for eldreomsorgen i Narvik kommune. Etter uttalelse fra rådmann i kommunestyret tidligere i høst mener administrasjonen at det er for mange ansatte i eldreomsorgen.

Dette gjentar seg hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Hvert år må ansatte i kommunen lese i avisa at de er overflødige. De ansatte i kommunen er den viktigste kapitalen vi rår over. Arbeidet med de ansatte og sykefravær er en kontinuerlig prosess, der ansatte, ledelse og fagforeninger må samarbeide tett. Høyt sykefravær kan være et signal om dypere problemer i enkelte avdelinger. Narvik er en kommune med en stor andel eldre over 80 år. Kommunen har mange utfordringer og økonomien er bekymringsfull. Er det da rett å true med oppsigelse av ansatte i stedet for å se på muligheten for økt grunnbemanning i eldreomsorgen?

I fellesmøtet vedtok vi støtte til leserinnlegget i Fremover 22. oktober fra John Willy Edvardsen (leder i Eldrerådet) ang. Bekymring for bemanning i eldreomsorgen.