Piggdekksesongen er her

Piggdekksesongen er her - og det vises klart og tydelig på grafen fra målestasjonen i Narvik sentrum som de siste dagene har registrert flere tidspunkt med helseskadelig luftkvalitet.