To timer før fristen i meklingen mellom NHO og LO og YS gikk ut, var det fortsatt ingen avklaring. Det er ikke kommet positive signaler om fremdriften.

Det er dermed foreløpig lite som tyder på at en løsning er nært forestående og riksmekler Nils Dalseide er ikke positiv til en løsning før fristen går ut ved midnatt.

– Nei, det har jeg ingen tro på at vi skal kunne klare. Men, jeg oppfatter begge parter slik at de ønsker en løsning heller enn en konflikt, og vi arbeider for det. Men jeg må være ærlig og si: det er store vanskeligheter igjen, sa Dalseide til TV 2 tidligere lørdag kveld.

Les også: Disse kan ende opp i streik i Narvikregionen

AFP-avtalen er en av de vanskeligste sakene og NRK meldte tidligere lørdag kveld at det er blitt sendt brev til regjeringen for å få bistand i AFP-floken, men ifølge TV 2 og VG er dette ennå ikke gjort og riksmekleren så heller ikke grunnlag for det.

– Alt som har med lovgiving, finansiering eller andre forhold å gjøre der staten er en aktør, vil det kunne være mulig eller behov for å ta kontakt. Men ennå er vi ikke der at det er grunnlag for slik kontakt, sa Dalseide.

VG melder at regjeringen uansett ikke vil være innstilt på å bidra med en økonomisk løsning på meklingen.

200.000 kan bli tatt ut

Forhandlinger om lønn, ny AFP-ordning, endringer i tjenestepensjonsordningen, samt krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag, er de mest krevende forhandlingstemaene i privat sektor.

Meklingen har pågått siden onsdag og ved midnatt går altså fristen ut. Fører den ikke fram, kan den første storstreiken på 18 år være et faktum.

Hele 35.000 medlemmer i LO og YS tas nemlig ut i streik fra søndag morgen klokken 6 hvis partene ikke blir enige. Særlig streikeuttaket i transportnæringen vil slå kraftig ut allerede fra første dag. Og ytterligere 200.000 medlemmer kan havne i streik hvis streikeuttaket blir utvidet.

Buss og ferge

Kollektivtransporten vil bli rammet hardt av en streik. De fleste busslinjene blir innstilt i sin helhet blant annet i Oslo, og fergetrafikken rundt store byer som Oslo, Drammen, Sandnes og Stavanger blir også berørt. Hos noen samband blir det full stopp, mens andre samband vil få et redusert tilbud.

Skulle det bli streik, vil det ramme MF Kongen, den eneste fergen som er i trafikk på søndager mellom Nesodden og Oslo. Dermed vil det på søndag ikke være mulig å ta Nesodd-båten.

Også industri, bergverk, El- og IT, heisfaget, bakerier, bryggerier, meierier, veterinærer, butikk- og kontorpersonale, frisørbransjen og sjokolade- og snacksbransjen vil bli berørt.

AFP og pensjon

Hvor mange som tas ut i streik er også avhengig av hvilke deler av forhandlingene som partene eventuelt ikke blir enige om.

For eksempel har LO varslet at de vil ta ut nærmere 29.000 medlemmer i streik, hvorav 7.868 er omfattet av Industrioverenskomsten.

Det betyr at dersom det blir streik på kravene knyttet til reise, kost og losji, er det kun de sistnevnte som vil bli tatt ut i streik. Blir det derimot streik på AFP, lønn eller tjenestepensjon, vil alle 29.000 bli tatt ut. Lista over LO-bedrifter som tas ut i streik, er 49 sider lang.

Mye har tydet på at partene er på bølgelengde når det gjelder lønnskravene, men AFP og tjenestepensjon er et område hvor de har stått langt fra hverandre.