Ved 1-tiden søndag var det fortsatt ingen enighet i meklingen mellom NHO og LO/YS. Faren for streik vedvarer.

Partene er villige til å arbeide videre etter fristen, opplyste riksmekler Nils Dalseide ved midnatt. Fristen gikk ut midnatt natt til søndag, og partene fortsetter meklingen på overtid.

Det er fredsplikt så lenge partene mekler, men kommer ikke partene til enighet til slutt, går det mot den største streiken i Norge på 18 år.

Sakene det strides om i oppgjøret er AFP, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, kost og losji for arbeidere som blir sendt på oppdrag. Mye tyder på at partene er på bølgelengde når det gjelder lønnskravene, men AFP og tjenestepensjon er et område hvor de står langt fra hverandre.

Fremgang

Dalseide opplyser imidlertid at det er fremgang i forhandlingene om AFP.

– Vi har arbeidet mye med AFP og brakt det et stykke på vei. Reise, kost og losji har vi også brakt et stykke på vei. Men det gjenstår flere poster der det er krav som er uløst, der det er betydelig avstand og veldig lite bevegelse, sa riksmekler Nils Dalseide til NRK rett før fristen gikk ut.

Meklingen har pågått siden onsdag, og ved midnatt går fristen for meklingen mellom NHO og LO og YS-forbundene ut. Fører meklingen ikke fram, kan storstreiken være et faktum. Dalseide mener imidlertid at en streik kan unngås.

– Ikke uløselig

– Jeg mener det er mulig, men det forutsetter jo bevegelse. Jeg mener det ikke er uløselige tema. Men det er partene som må velge, mellom det som ligger på bordet og hva de kan få ut av en konflikt. Det er deres valg.

Hele 35.000 medlemmer i LO og YS tas nemlig ut i streik fra søndag morgen klokken 6.00 hvis partene ikke blir enige. Særlig streikeuttaket i transportnæringen vil slå kraftig ut allerede fra første dag. Og ytterligere 200.000 medlemmer kan havne i streik hvis streikeuttaket blir utvidet.