Fredag vil luftambulansen i Tromsø stå på bakken, og mandag vil det også ramme luftambulansen i Harstad, Brønnøysund, Bergen og Lørenskog. Hovedtillitsvalgt for redningsmennene i Norsk Luftambulanse, Arne Sveinhaug, er skuffet over manglende initiativ fra arbeidsgiver som kan løse konflikten.

Dette skriver Parat i en pressemelding.

Sveinhaug bekrefter at luftambulansen i Tromsø vil stå på bakken fra fredag klokken 13:00.

– Streiken fører videre til at luftambulansen i Harstad, Brønnøysund, Bergen og Lørenskog også vil stå på bakken fra mandag. Dette er noe vi har forsøkt å unngå, men har ikke hørt noe fra arbeidsgiver etter at streiken var et faktum, sier Sveinhaug.

Streiken vil påvirke Luftambulanetilbudet i Harstad fra mandag 20. mars klokken 13:00.

NLA AS er operatør for Luftambulansetjenestens helikopter. Luftambulansen består av 14 helikopter på 13 baser. Streiken blant redningsmenn ansatt i NLA AS startet 5. mars men har ikke fått følge for beredskapen før nå.

Krever forutsigbar trening

Bakgrunnen for streiken er mangelen på forutsigbar og regelmessig redningsteknisk vedlikeholdstrening.

– Vi mener at redningsteknisk vedlikeholdstrening må være en del av tariffavtalen på lik linje med flyoperativ og medisinsk trening. Mens redningshelikoptertjenesten har 15–16 dager redningsteknisk trening per år, ber vi om fire dager. Disse dagene er helt nødvendig for å vedlikeholde et tilfredsstillende ferdighetsnivå slik at vi kan løse oppdrag og ivareta sikkerheten til pasient, lege og pilot under oppdrag, sier Sveinhaug.

Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen sier at på mandag vil fire nye baser bli rammet av streiken og det er overhengende fare for at myndighetene vil gripe inn.

– Tvungen lønnsnemnd løser ingen uenighet mellom partene i en streik, snarere tvert imot. Derfor oppfordrer jeg arbeidsgiver i helgen til å komme oss i møte, så vi kan komme til enighet og raskt avblåse streiken uten å skyve vår uenighet over på myndighetene, sier Larsen.

Grønn beredskap

Luftambulansetjenesten meldte selv i en pressemelding at de er satt i grønn beredskap på grunn av streikende mannskap.

Når en redningsmann på vakt tas ut i streik blir helikopteret tatt ut av beredskap. Det skyldes at redningsmannen har oppgaver med bistand til pilot med tanke på flysikkerhet. I tillegg til egne arbeidsoppgaver skal redningsmannen også assistere legen, skriver Luftambulansen.

Luftambulansetjenesten skriver at de følger nøye med tanke på beredskapen og har innført grønn beredskap.

Grønn beredskap etableres for å kunne gjøre eventuelle tiltak raskt.