Lærerstreiken trappes betydelig opp neste uke, da nesten 3.000 medlemmer i Utdanningsforbundet tas ut. Det melder NTB onsdag.

– Denne opptrappingen viser alvoret i situasjonen, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, til NTB.

I Harstad tas ytterligere 71 lærere ut i streik fra og med tirsdag 13. september klokka 06.00. Til sammen er 215 Harstad-lærere tatt ut i streik så langt, skriver avisa Iharstad.

Onsdag står ingen skoler i Narvik, Evenes eller Gratangen på Utdanningsforbundets liste over planlagte streikeuttak.

Presse motparten

Hensikten med streiken er å presse motparten, kommuneorganisasjonen KS.

– Dette gjør vi for å presse KS tilbake til forhandlingsbordet, for å få dem til å bevege seg. Det har vi ikke lykkes med til nå. Vi gjør alt vi kan for å finne en løsning, slik at vi kan få avsluttet streiken så raskt som mulig, sier Handal til NTB.

Ifølge NTB reagerer KS på uttalelsene fra Handal, og sier det rett og slett er feil at de ikke kommer lærerorganisasjonene i møte.

Konkret løsningsforslag

KS la fram et konkret løsningsforslag i et møte med Utdanningsforbundet onsdag formiddag, opplyser forhandlingsleder Tor Arne Gangsø.

– Det er svært beklagelig og helt unødvendig at Utdanningsforbundet varsler en kraftig opptrapping av streiken når partene er midt i en prosess for å prøve å finne en løsning, sier Gangsø til NTB.

Dette siste forslaget imøtekommer ifølge Gangsø kravet om å prioritere lærere med lengst utdanning og ansiennitet, innenfor rammene de har til rådighet.

Bodø, Harstad, Tromsø

Fra før er om lag 3.500 medlemmer av Utdanningsforbundet i streik. I tillegg har Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag tatt ut et 40-talls medlemmer hver. Lektorlaget tar også ut ytterligere 17 neste uke.

Fra tirsdag går altså rundt ytterligere 3.000 lærere ut i streik. De fleste av disse jobber på skoler i Bergen og Bærum, steder som allerede er rammet. Bryne og Trondheim har ikke hittil vært direkte berørt, men Utdanningsforbundet tar nå ut medlemmer også her.

Blant andre steder som får mange lærere i streik neste uke, er Haugesund, Arendal, Bodø, Indre Østfold, Lillestrøm, Molde, Porsgrunn, Tromsø, Gjøvik, Harstad, Steinkjer, Stjørdal.

Det er flest ungdomsskoler og videregående skoler som omfattes. Elever i første klasse skjermes også denne gangen.

Fakta om streiken i tre lærerforbund

Tallene gjelder per 6. september

  • Rundt 3.600 lærere er i streik rundt om i landet.
  • 8. juni: Norsk Lektorlag gikk ut i streik i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo). Hittil er 43 organiserte tatt ut i streik. En opptrapping av streiken vurderes fortløpende.
  • 8. juni: Skolenes landsforbund gikk ut i streik. 43 medlemmer er i streik, og en opptrapping er varslet fra 12. september.
  • 20. juni: Utdanningsforbundet sluttet seg til streiken. Omkring 3.500 medlemmer er i streik. 6. september ble denne streiken trappet opp med 300 lærere, hovedsakelig i Bærum.

Kilde: Organisasjonene, NTB