Når «Kampen om Narvik» kommer på kino blir det med 15 års aldersgrense. Det har det statlige tilsyns- og forvaltningsorganet på medieområdet, Medietilsynet, bestemt.

Nordisk film som står bak filmen har klaget på vedtaket. De ønsket at filmen skal få 12 års aldersgrense. Hadde den fått 12 års aldersgrense ville det åpnet opp for et større publikum, og filmen hadde blitt mulig å vise på for eksempel ungdomsskoler.

Det var 16. februar at to filmsakkyndige i Medietilsynet vurderte «Kampen om Narvik», ifølge et brev Fremover har fått innsyn i. De to kom fram til at filmen skulle få aldersgrense 15 år fordi filmen har partier med utrygg og mørk stemning.

– Den inneholder flere scener med intense og realistiske skildringer av krigshandlinger. Den får derfor aldersgrense 15 år, heter det fra Medietilsynet.

Vurdert to ganger

Samme dag vedtaket kom mottok Medietilsynet varsel om klage fra Nordisk film distribusjon. Dermed ble filmen vurdert på nytt dagen etter, 17. februar.

Aldersgrense på norske krigsfilmer

Her er ei oversikt over aldersgrensen på enkelte andre norske krigsfilmer:

  • Max Manus: 15 år
  • Kongens nei: 9 år
  • Den 12. mann: 12 år
  • Flukten over grensen: 9 år
  • Den største forbrytelsen: 12 år
  • Ni liv: 12 år

Denne gang ble filmen vurdert av det Medietilsynet kaller fullt kollegium, som vil si tre sakkyndige. Utfallet ble at vedtaket om 15 års aldersgrense ble opprettholdt med to mot en stemme.

«Sterkere og mer intense»

Nordisk film distribusjon har fått overrakt en utvidet begrunnelse for fastsettelsen av aldersgrensen. I den utvidere begrunnelsen heter det: «Etter Medietilsynets vurdering gjør filmens stemning at scenene med krigshandlinger som ikke er spesielt nærgående skildret, virker sterkere og mer intense.» Fremover ønsker ikke å avsløre for mye av handlingen i filmen, som delvis beskrives i den utvidede vurderingen. I sum peker Medietilsynet på dramatiske situasjoner fra kamphandlingene. Skildringer av redde og lidende mennesker trekkes fram som vesentlig for vurderingen som er gjort: «Scenene med krigshandlinger utgjør en vesentlig del av filmen. Det er enkelte realistiske scener der vi ser tydelig at soldater blir skutt, tydelige skuddmerker, det er enkelte skildringer av blodige lik og sårede soldater og omkomne. På denne bakgrunnen har Medietilsynet, etter en helhetsvurdering, kommet fram til at filmen kan virke skremmende på 12-åringer, og at filmen derfor må få aldersgrense 15 år.»

Utgangspunktet er barn alene

På filmer som har aldersgrense 12 år kan barn ned til ni år se filmen sammen med foreldre/foresatte. Filmer med 15 års aldersgrense kan sees av unge ned til 12 år sammen med foreldre/foresatte. Til slutt i Medietilsynets vurdering av «Kampen om Narvik» vises det til at vurderingen tar utgangspunkt i at et barn ser filmen uten ledsager i en kinosal. De har også tatt utgangspunkt i at filmen ikke settes i en pedagogisk undervisningssammenheng.

Fremover har forsøkt å få svar fra Nordisk film på om de fortsatt skal klage på vedtaket uten hell.