Hvorfor er de så høye lenger sør og hvorfor evner ingen å gjøre noe særlig med det?

Svaret ligger nok i følgende: Da energilovene av 1990/1991 gjorde strøm til en handelsvare, kom strøm innunder EUs fire friheter. Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Og da Stortinget godkjente EUs tredje energipakke og EUs energibyrå ACER ble dette innført i EØS avtalen. Dersom Norge ikke følger disse lovene som til alt overmål har forrang foran norske lover ,kan Norge bli dømt i EFTA domstolen. Da Stortinget låste Norge til EUs energiunion og ACER, ble det lovfestet at Reguleringsmyndighet Energi (RME) ( les Statkraft) ikke kan instrueres eller påvirkes av norske myndigheter. Derimot skal RME gjennomføre pålegg fra ACER. I realiteten er RME ACERs forlengede arm.

Norge har altså gitt i fra seg styringsretten over egen energi og overlatt energien til markedskreftene i Europa. Demokratisk? Nei! Byråkratene i Brussel som ikke er valgt av folket, styrer nå kraftmarkedet.

Og dersom Norge slutter seg til Energipakke 5, blir vi også pålagt å bygge ut så mye som mulig både vindkraft på land såvel som til havs.

I det grønne skifte er Europa umettelig på energi.

Dette er realiteten uansett hva politikerene ellers måtte fortelle oss.

Hvordan kommer man seg ut av dette?

Eneste mulighet er å si opp EØS-avtalen!