Her i nord er vi heldige. Sammenlignet med juni 2020 steg strømprisene i juni 2021 bare med litt over 500 prosent. I Sør-Norge opplever de andre tilstander, prisøkninger på over 3000 prosent, altså strømpriser 30-35 ganger høyere enn samme periode i fjor. I tillegg kommer faste avgifter som nettleie. De fleste av oss har nok merket at nettleien ikke har blitt billigere.

Hva er årsaken?

Dette handler ikke om været, kaldt eller varmt, tørt eller vått. Dette handler om strømprisene i EU. Og det handler om bygging av strømkabler til utlandet. Med de nye overføringskablene kan ren norsk strøm eksporteres dit prisene er høyest og det er i EU. Samtidig innebærer denne krafteksporten at prisene harmoniseres. Det vil si, gjennom strømkablene importerer vi de høye strømprisene i EU. Etter hvert som vi bygger flere overføringskabler, får vi høyere strømregninger. Ikke bare det, jammen må vi også betale for byggingen av disse kablene gjennom økt nettleie. Dette er det samme som skjer ved utbygging av vindkraft. Også ved slik utbygging er det strømbrukerne som må betale for kablene som vindkrafta bruker selov om vi ikke har behov for den krafta.

Et av fortrinnene som norsk industri har hatt, er lave strømpriser. Etter hvert som gamle strømavtaler, som denne industrien har hatt til gunstige priser, faller ut, vil flere slike industriarbeidsplasser bli lagt ned. Vi eksporterer altså ikke bare ren energi, vi eksporterer også sårt tiltrengte arbeidsplasser.

Gjennom tilslutningen til EUs energibyrå ACER, er vi i ferd med å bli fullt integrert i EUs strømmarked og europeiske strømpriser. Høyre, AP, FrP, MDG og Venstre er partiene som er ansvarlige for dette.

Kanskje dette kan være verdt å ha i bakhodet når vi skal stemme 13. september og det kan være verdt å ha i minnet når du betaler strømregninga?

Rødt sier i hvert fall sier nei til utbygging av ny vindkraft i Norge, både på land, i fjæra og til havs.
Rødt er også motstandere av norsk tilslutning til EUs energibyrå ACER og ønsker nasjonal politisk kontroll over kraftverk og distribusjon.