Sjekk vi­deo­en fra me­di­sin­stu­den­te­ne i Tromsø: – Enormt am­bi­si­øst pro­sjekt

Harselerer med blant annet luftambulansekrise.