Venstre mener studenter skal slippe å bekymre seg for økonomien, og om de har råd til å betale månedens regninger eller ikke. Derfor vil Venstre øke studiestøtten til 1,5 G slik at studenter vil få mer trygghet i hverdagen.

Over 40% av norske studenter jobber ved siden av studiene (SSB). I samme undersøkelse kommer det også frem at èn av fem studenter jobber for mye i forhold til tiden brukt på studier. Dette hindrer mange studenter fra å studere like mye som det forventes, eller like mye som den enkelte studenten kanskje trenger. Venstre mener at studenter bør bruke mesteparten av tiden sin på å studere – ikke å jobbe. På grunn av dette vil Venstre øke studiestøtten til 1,5 G.

En så også i lys av koronapandemien hvor avhengige studenter var av deltidsjobben sin, og at det fikk store konsekvenser for studentene som ble permitterte eller mistet jobben sin. Venstre mener at studentene fortjener mer trygghet, og vil verne om gratisprinsippet for høyere utdanning – det bør nemlig ikke ha noe å si hvilken bakgrunn du har og hvilken økonomi familien din har. Studenter som kommer fra familier med dårlig råd vil oftere være nødt til å jobbe, sammenlignet med studenter som kommer fra familier med god råd.

Venstre mener at studenter skal få være studenter. I regjering har vi sørget for 11 måneders studiestøtte, noe som gjør at studentene har fått mer penger, noe som igjen gir mer trygghet. Venstre har også sørget for at det har blitt bygd nesten 14 000 nye studentboliger. Likevel mener vi ikke dette er nok. Venstre vil nå, som nevnt tidligere, øke studiestøtten til 1,5 G. Dette vil gi en økning på nesten 3000 kr ekstra i måneden. Dette vil lette litt av den økonomiske byrden slik at studentene ikke vil trenge å jobbe like mye som før.

3000 kr ekstra i måneden vil gjøre en stor forskjell for studenters økonomi. Det vil gi studenter større frihet til å bruke tiden som de vil, og større mulighet til å velge studier over jobb.