Studenter trues med bøter og får vektere på uanmeldt besøk: – Kneblet i vårt eget hjem

Studentsamskipnaden i Tromsø skriver i e-posten til alle beboerne i studenthyblene at de allerede har bøtelagt beboere som har hatt besøk i fellesarealene.