Gå til sidens hovedinnhold

Styrk desentralisert utdanning i Nordland!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt Nordland mener at for mange linjer i videregående skole er lagt ned gjennom flere år, og stadig flere legges ned. Det gjelder både studieforberedende og yrkesfag, men det er særlig yrkesfag som rammes. Mange av dem til tross for at det kan dokumenteres lokale behov og god søkning. Mer av opplæringstilbudet må gis der elevene bor. Vi vet at det er voksende mangel på fagarbeidere. Derfor må tilbudet innenfor yrkesfag både avspeile elevenes ønsker og behov, og behovet til lokale bedrifter og arbeidsmarkedet generelt.

Kampen mot nedlegging av lærerutdanninga på Nesna og den desentraliserte sykepleierutdanninga i Sandnessjøen har viktige fellestrekk med nedlegginga av yrkesfaglinjer i videregående. Begge dreier seg om tilbud som er svært viktige for å dekke viktige behov og opprettholde bosettinga i distriktene i Nordland. Rødt vil at utdanningstilbudene skal være stabile over tid, slik at det bygges opp sterke fagmiljøer som ikke brytes opp. Fylkeskommunen må se spesielt på hvordan det kan legges til rette for at yrkesfaglærerne kan utvikle større breddekompetanse, da denne lærergruppa er den mest sårbare av alle når det kuttes i lokale tilbud.

Det er også viktig å arbeide for at elevene får de timene som minstetimetallet tilsier, og at en kvalifisert lærer må være ansvarlig for timen dersom den skal regnes som opplæring. Derfor må fylkeskommunen arbeide for å få kvalifiserte vikarressurser, og avsette midler til dette. I dag er klassene og gruppene ofte altfor store. Rødt vil jobbe for at det skal være maksimalt 20 elever pr. klasse på studieforberedende linjer og maksimalt 12 elever på yrkesfaglige.

Frafallet i videregående har gått ned, men arbeidet med dette må fortsette. Det er spesielt stort frafall blant hybelboere. Der det ikke er et godt nok desentralisert tilbud vil vi at det skal opprettes hybelhus med ansatte miljøarbeidere. Dette vil gi en god oppfølging i hverdagen. Retten til lærlingeplass må lovfestes. De som ikke får tilbud om læreplass, må få rett til tilsvarende praktisk opplæring i regi av skolen.

Rødt har vært en pådriver for innføringen av mobbeombud i fylket. Det er nå generelt økt oppmerksomhet rundt psykisk helse, selvmordsforebygging og andre tiltak for å bedre skolehverdagen. Etter forslag fra Rødt ble det laget en fylkeskommunal plan med nullvisjon for selvmord. Rødt vil fortsette å være en pådriver for at dette arbeidet styrkes framover.

Lærerne må få bruke tiden sin på kjerneoppgavene, tidstyver og byråkratisering må reduseres kraftig. Tester må ha som mål å forbedre læringen, ikke å rangere elever og skoler. Lærerne må også få den nødvendige tilliten som profesjonelle yrkesutøvere, slik at de får frihet til å utvise profesjonelt skjønn til beste for elevene.

Kommentarer til denne saken