Styrte mot underskudd. Jørn måtte ta grep. Det kostet daglig leder jobben

Leder Jørn Pettersen og resten av styret hadde ikke noe valg. Daglig leder måtte sies opp. Koronautbruddet i mars får skylda.