Gå til sidens hovedinnhold

Svar på leserbrev fra FAU Ankenes

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til leserbrev fra FAU Ankenes skole publisert i Fremover den 24. nov.

De kostnadstallene som presenteres i innlegget er ikke korrekt og skaper et inntrykk av at Narvik kommune har bygd en ny ungdomsskole med en overskridelse på 117 millioner i forhold til vedtatt budsjett.

Narvik bystyre vedtok i sak 18/4416 oppstart av byggearbeider på Narvik ungdomsskole, dimensjonert for 600 elever, og bygging av ny turnhall. Kommunens investeringsbehov for hele prosjektet ble i saken oppgitt til 370,1 millioner kroner.

I leserbrevet fra FAU Ankenes blandes kommunens investeringsbehov og total kostnadsramme, inkludert merverdiavgift og forventede tilskudd.

Følgende oversikt over økonomien for Narvik ungdomsskole oppklarer denne misforståelsen:

· Kostnadsramme for hele prosjektet 486 millioner kroner ink mva

· Forventet momskompensasjon 95,7 millioner kroner

· Forventet støtte i form av spillemidler 16,3 millioner kroner

· Egenkapital Narvik turnforening 3 millioner kroner

Dette gir et forventet investeringsbehov for Narvik kommune på 371 millioner kroner. Det er ikke gjennomført sluttoppgjør for prosjektet, men tall fra foreløpig prognose tilsier ikke noe vesentlig overforbruk.

Kommentarer til denne saken