Jeg takker forsvarssjefen for raskt svar på mitt spørsmål om forsvaret i nord blir bedre av å flytte base for 5 overvåkningsfly fra Andøya til Evenes, og gruppere/operere de sammen med 6 kampfly. I tillegg all sivil flytrafikk fra/til Evenes.

Dette svarer forsvarssjefen JA til.

Dette er altså det militærfaglige råd.

Når jeg kjenner til den omfattende logistikken som dagens overvåkningsfly krever på Andøya, og de klare frarådninger jagerpiloter og SAS-piloter og metrologer gir om Evenes, er jeg overrasket over forsvarssjefens militærfaglige råd.

Og la oss for Guds skyld holde politikerne og akademiske formuleringer utenom.

Forsvarssjefen og jeg er uenig om hva som vil gi best synlig og avskrekkende forsvar i fredstid og krig.

Beliggenheten til flystripa mellom høye fjell på Evenes, utfordrende værforhold (sikkerhetsutfordringer), mange fly samlet på begrenset område og et enormt milliardsluk av penger, gjør meg utrygg.

Jeg ønsker forsvarssjefen lykke til i sin viktige militære sjefsjobb.

Jeg forventer ikke at forsvarssjefen skjuler seg bak politikerne.