Svar til Ingrid Nordmark

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ingrid Nordmark fra Harstad har et innlegg i Fremover av 8. januar, der hun presenterer synspunkter fra organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd. Utgangspunktet for argumentasjonen er Fns rasediskrimineringkonvensjon. Foutsetningen for tankegangen er at å gi positiv forskjellsbehandling for å rette opp gammel urett, strider mot intensjonen i internasjonal rett. Dette er en parallell til de stemmene som reagerte generelt mot kjønnskvotering som sikter på å styrke kvinners stilling. Odd Handegård forsøkte for noen år siden å vise det urimelige i å operere med begrepet ur-folk i forbindelse med samene. Jeg prøvde å påvise at det samiske folket passer inn i gjeldende internasjonal tenkning om urfolk. Handegård kunne fortelle hvilken ILO-konvensjon jeg refererte til.

«Urfolk», intuitivt forstått, er lett å latterliggjøre. Man må i praksis bestemme seg for hvor gamle forhold som skal tillegges vekt.

I forbindelse med fredspris-tildelingen sa ei etiopisk dame: « vi er alle etiopere». Denne ideen har bakgrunn i at biologene har regnet med at den ikke-afrikanske menneskeheten opprinnelig utvandret fra Etiopia. Det ville være meningsløst å blande Etiopia inn i diskusjonen om urfolk i Norge.

Handegård leverte betydelige mengder argumenter med grunnlag i genetisk forskning. Spørsmålet om urfolk i Norge bør ikke handle om gener,- men heller samfunnsvitenskapelig tenkning og internasjonal rett. Det skal være en kommisjon i gang for å klarlegge omfang og alvorlighetsgrad i fornorskingspolitikken som rammet samene. Kommisjonens konklusjon kommer antakelig til å gi nytt grunnfjell til denne typen diskusjoner.

Partiet NSR har et skummelt rykte i enkelte kretser. Hvis de var så ekstreme som fryktet, ville vi ha oppdaget det. Sametingspresidenten representerer NSR. For noen år siden hadde Ap sametingspresidenten. I politikken skifter taburettene. Kong Olav uttalte i sin tid at Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, det samiske og det norske. Denne uttalelsen hviler på en erkjennelse av at vi har hatt eldre samisk bosetting i store deler av landet. Kongens ord gir en basis for å regne med at det offisielle Norge ser grunn til å respektere det samiske folk.

Sverige vurderte for noen år siden å ratifisere en konvensjon med relevans til samiske spørsmål. En minister presenterte konklusjonen slik: « Vi vil ikke signere noe vi ikke overskuer konsekvensene av». Ærlig sagt. I politikken bør man ikke være rausere enn man har råd til.

Nordmark nevner at erfaringene fra 2. verdenskrig gir grunn til skepsis mot etniske registre. Et system for demokratiske valg forutsetter at man vet hvem som har stemmerett. Ett av kriteriene for å bli regisrert i samemanntallet har vært at man føler seg som same. Dette speiler at «identitet» er grunnleggende i fenomenet «etnisitet».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken