Nordlaks fikk nei av fylkeskommunen i 2015. Men et nei er nok ikke et nei, for dere. Siden da har dere holdt det gående, for å bevise at dere tenker på den unike hummerbestanden i Tysfjorden.

Dere har brukt akvaplan niva for å få godkjent området Bergkråa. I et annet område i Tysfjorden ble det i 2009 gitt godkjenning til oppstart. Startet opp i 2010? Området ble kartlagt i 2013. Innom ett felt ble det påvist 46 arter. Da Akvaplan Niva kom tilbake i 2015 for igjen å kontrollere, ble det kun påvist to typer børstemark (havbunnen var død). Men fakta er at det ikke var oppstart i 2010, oppstart var i 2014.

Bare etter noen måneders drift var det så godt som dødt under merdene. -Så jeg vet ikke om du bør stole på kartleggingene?

Dere måtte brakklegge anlegg i Tysfjord på grunn av såkalte «panserlus», lus som har utviklet redusert følsomhet imot lusemidlene. Det var brukt tonnevis av lusemiddel, rødt over hele fjøla. Så jeg vet ikke hva du mener, når du skriver svært lite lusemiddel? Et par tusen liter? Kokt fisk i båt ble også prøvd. Alle som har kokt fisk vet at man koker opp vannet til 100 grader og legger fisken oppi. Da blir temperaturen cirka 60 grader etter hvert. Cirka det samme som Ellingsen Seafood forsøkte seg på. Dagen etter så jeg på at det ble håvet opp mengder med død fisk. Håven var så tung at de byttet båt da de kom til merde tre. Men svinn, svinn, ikke problem?

Husker også deres uhell med et hull i en merde. Rapporten deres, da første rapport gikk inn til direktoratet.

-Bare en halv meter spjære og kanskje 10 til 20 fisk slapp ut. Hullet var 2,5 meter og det svømte flak med rømt laks, cirka 126.000 i tallet. Hendelsen ble ikke rapportert inn fra dere før 14 dager etter at folk begynte å rapportere første gjenfangst.

Hvis Nordlaks har interesse av å bevare den unike hummerbestanden i Tysfjorden, må dere ta produksjonen over i lukkede anlegg. Eller så er det bare vrøvl, det du kommer med. Gi slipp på de to nye arealene, dere får evig nok fisk her om dere lukker produksjonen ved de andre anleggene, mindre luseproblem, mindre kasting av fisk og slipper å være så redd for rømming. husker Inge Berg sa til meg, kommer krav om lukkede anlegg, vil han legge om. Det tar nok ikke lang tid før det skjer, ikke 5, 10 eller 15 år, heller ett, knapt to år.