– Til harstadværing å være er hun jo topp

Blogger Sophie Elise Isachsen fikk trampeklapp på Svarta Bjørn-konferansen.