Tok turen fra Finnmark for å gå Svarta Bjørn-marsjen

Av

Alfon Holmgren var en av mange som startet marsjen fra Riksgränsen.