Det er den svenske statskanalen SVT nyheter som forteller om frykten for at LKAB vil investere milliarder av kroner i Narvik fremfor i Luleå. Ifølge SVT tapte kommunen nylig kampen om to store industriinvesteringer; Hybrit og H2 Green Steel. Nå frykter kommunen at nok et industrieventyr glipper. Årsaken er at LKAB har kastet sine øyne på Narvik.

Det var i kjølvannet av Akers bebudede satsing på Hydrogen- og batteriproduksjon i Narvik at de ble kjent at LKAB ønsket å kjøpe tomta der den gamle flyplassen i Narvik ligger.

SVTskriver at gruveselskapet investerer ti milliarder kroner i utvinning av fosfor og sjeldne jordmetaller ved å behandle avfallet som blir igjen etter at jernmalmen er utvunnet. Fosfor er et viktig råstoff i mineralgjødsel, mens jordmetallene trengs i elektriske kjøretøy, vindturbiner og elektronikk.

Spørsmålet svenskene nå stiller seg er hvor den nye fabrikken som skal utvinne jordmetallene bygges.

Fram til nå har Skellefteå og Luleå vært nevnt som aktuelle steder for å plassere en slik fabrikk, men i det siste har altså Narvik poppet opp på svenskenes kart.

– Det vi blant annet ser på er tilstrekkelig med areal, at det henger sammen på en god måte og at vi har forutsetninger for å bygge det vi trenger og ta avfall til morgendagens ressurser, sier David Högnelid, markeds- og kommunikasjonssjef hos LKAB spesialprodukter til svt.

– Luleå har tidligere tapt kampen om for eksempel stålsatsingen i Boden på grunn av tomtemangel. Hvordan står Luleå mot Narvik og Skellefteå, spør journalisten i SVT.

– Det vet vi ikke ennå fordi vi er i forhandlingene. Håpet vårt er at vi skal ha tre gode alternativer.

Her kan du høre intervjuet med markeds- og kommunikasjonssjef hos LKAB David Högnelid når han forklarer hvorfor LKAB vurderer Narvik.