I begynnelsen av februar mente 73 prosent av svenskene at Sverige burde øke gruvevirksomheten av hensyn til arbeidsplasser og vekst, selv om det innebar en viss miljøbelastning. Dette var det høyeste tallet målt i de årlige undersøkelsene som Novus gjennomfører på vegne av LKAB siden 2014, melder LKAB i en pressemelding.

Novus stilte i mai svenskene det samme spørsmålet med tillegg til at gruveindustrien i tillegg til arbeid og vekst også øker Sveriges selvforsyning i kritiske råvarer. Siden februar har støtten til økt svensk gruveindustri, til tross for noe miljøpåvirkning, økt til 78 prosent, som er den høyeste støtten til nå.

– Pandemien har vist hvor skjøre verdikjeder er i den globale økonomien. Russlands angrep på Ukraina har brutalt vist hvor avhengige vi er av kritisk viktige råvarer. Resultatene av undersøkelsen viser at svenskene er godt klar over at vi må tilpasse oss en ny situasjon i verden, sier Niklas Johansson, direktør for kommunikasjon og klima i LKAB.

Den grønne industrielle endringen som i dag ledes fra Nord-Sverige er avhengig av en dobling av svensk strømproduksjon de neste tiårene. Novus spurte på vegne av LKAB svenskene om hva de anser som den beste løsningen på fremtidens økte strømbehov.

  • 35 prosent mener at dette bør gjøres ved å bygge ut både vindkraft og kjernekraft.
  • 31 prosent hovedsakelig ved å beholde og bygge ut atomkraft.
  • 22 prosent ved først og fremst å bygge ut vindkraft.

– For å klare energiforsyningen og møte de enorme behovene som finnes i fremtiden, vil det være behov for en blanding av ulike energityper. LKABs omstilling, som skal spare karbondioksidutslipp fra våre kunder i stålindustrien, tilsvarende hele det totale utslippet i Sverige, krever en kraftig utvidelse av fossilfri strømproduksjon. Men vi trenger ikke bare mye fossilfri strøm. Vi vil også ha billig strøm. Utbygd vindkraft på land er det som de neste årene gir de laveste strømprisene og som raskt kan komme på plass. Men det som kan være løsninger i nord trenger ikke være løsninger i sør. Det er avgjørende at vi ikke stenger noen dører men fortsetter å utvikle alternativene, for vi vil trenge alt om vi skal klare omstillingen og styrke konkurranseevnen til svensk industri, skriver Niklas Johanssoni pressemeldingen.

Undersøkelsen er utført av Novus på oppdrag fra LKAB i perioden 12. – 22. mai 2022. Resultatene er basert på 1 012 svar fra Novus sitt tilfeldig rekrutterte og nasjonalt representative svenske panel i alderen 18–79 år. Resultatet er vektet opp mot Statistiska centralbyrån når det gjelder kjønn, alder, utdanning og geografi.