Narvik kommune har problemer med å måle svevestøv – utsetter tiltaksutredning

Artikkelen er over 2 år gammel

Narvik kommune hadde i 2017 over 30 målinger som viste overskridelser av luftforurensning. Dette utløste plikt til å utarbeide tiltaksutredning fra Miljødirektoratet som de nå utsetter.

DEL

Narvik kommune fikk frist for oversendelse av tiltaksutredning 31.12.2018.

I oktober søkte Narvik kommune om utsettelse på tiltaksutredningen på grunn av tekniske problemer med måleren som samler døgnfilter av svevestøv. Dette har ifølge søknaden fra Narvik kommune ført til store utfordringer vedrørende fremdrift av støv-analysene.

Av 32 døgn med overskridelse av svevestøvet PM10 hadde kommunen kun to tilgjengelige filter for analyse.

Les også:

Støvproblematikken i Narvik by er kompleks blant annet på grunn av mekanisk industri – deriblant utslipp av malmstøv fra LKAB som bidrar til støvnedfall over byen samt et visst bidrag fra malmbåtene. I tillegg er vi et sentralt logistikk-knutepunkt for godstransport mellom sør og Nord-Norge på grunn av Ofotbanen. Videre transport til resten av Nord-Norge foregår med tungtransport. Veistrekningen gjennom Narvik by har derfor stor trafikkbelastning.

Les også:

De spesielle værforholdene i Narvik som ofte gir oss kaldt og tørt vær i oktober, november, desember, mars og april fører til svevestøv ikke vil falle til bakken, men i stedet oppholder seg i luften over lengre tid, skriver Narvik kommune i søknaden.

Les også:

Forurensningsmyndighetene i kommunen forventer overskridelser av svevestøv ut 2017 og første kvartal 2018.

For å forstå hvem som er bidragsytere til svevestøvproblemet i byen trenger Narvik kommunen å samle inn nok filter for støvanalyser. Kommunen anser at vinteren 2017/2018 vil gi for lite informasjon og ønsker analyser for vinteren 2018 og 2019 for å gi et godt grunnlag for tiltaksutredning.

Les også:

Miljødirektoratet gir kommunen utsettelse og skriver i sitt svar at en god oversikt over hvilke kilder og i hvilken grad, de bidrar til svevestøvproblematikken, er viktig for å få utarbeidet en tiltaksutredning inkludert en handlingsplan som inneholder målrettede tiltak rettet mot de kildene som bidrar til svevestøvkonsentrasjonene.

Les også:

Miljødirektoratet ber Narvik kommune om parallelt med å få utarbeidet en tiltaksutredning om å samarbeide med anleggseiere og fylkesmannen i Nordland og starte opp arbeid med å vurdere og prøve ut tiltak som kan redusere svevestøv-konsentrasjonen.

Både tiltak mot de direkte utslippene og avbøtende tiltak knyttet til oppvirvling av veistøv.

Les også:

PM10 - partikler

PM10-partikler er en blanding av alle slags partikler som for eksempel sot, kull, sulfat, metaller og salter, eksempelvis havsalt. Partiklene varierer i størrelse, men er mindre enn 10 mikrometer i diameter. 1 mikrometer er en milliondels meter. PM10 fremkommer som regel som et tilfeldig biprodukt i ulike kjemiske og fysiske prosesser.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken