Svømmeopplæringen er halvert og det er ikke rektor fornøyd med

- Jeg er ikke fornøyd med det tilbudet vi har i dag, sier Ørjan Halvorsen.