- Sannsynlig at flere elever enn tidligere ikke oppnår kompetansemålene i svømming

Det skriver rektor Stein Roar Jakobsen på Frydenlund skole i et brev til Foreldreutvalget. - Hva skal kommunen gjøre når elevene ikke oppnår kompetansemålene i svømming?