Tuberkulose påvist ved Bodø-skole

Saltvern skole i Bodø.

Saltvern skole i Bodø.

DEL

Avisa Nordland: Assisterende rektor sendte ut melding til foresatte fredag.

«Det er påvist tuberkulose hos en elev ved Saltvern Skole. Nødvendige smittetiltak er igangsatt», skriver assisterende rektor ved Saltvern Skole, Ove Arntsen, i en melding til foresatte fredag.

«Det er lav risiko for smitte til andre elever», legger han til.

Les også:

Rektoren regner med at det kan være behov for ytterligere informasjon, og inviterer derfor inn til møte for foreldre/foresatte på det aktuelle trinnet.

Møtet planlegges avholdt i starten av desember, der smittevernslege Kai Brynjar Hagen vil være til stede.

Tuberkulose

  • Tuberkulose er den infeksjonssykdommen som tar flest liv i verden.
  • Sykdommen kan ramme alle organer men den vanligste, og i praksis den eneste smittsomme formen, er lungetuberkulose.
  • Bare ca. 5-10 % av de som får latent tuberkulose blir syke av tuberkulose i løpet av livet.
  • Norge har i dag en av verdens laveste forekomster av tuberkulose med 200-300 tilfeller per år. Det vil si 5- 6 tilfeller per 100.000 innbyggere.
  • Den dominerende smittemåten er dråpekjernesmitte fra en person med smittsom lungetuberkulose.
  • Pasienter med positiv direkte mikroskopi i ekspektorat er mest smittsomme.
  • Tuberkulose utenom lungene er i praksis ikke smittsom.
  • Mest utsatt er personer som lever sammen med personer som har lungetuberkulose. Barn er svært sjelden smittsomme.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Artikkeltags