Syke hyttefolk ber Røde Kors om hjelp for å komme seg hjem