Ballangen topper sykefraværet – sjekk din egen kommune

Av

Stabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna.