Ballangen med høyest sykefravær i Nordland

DEL

Med et legemeldt sykefravær på 10,2 prosent har Ballangen det høyeste sykefraværet i Nordland. Narvik har et legemeldt sykefravær på 7,7 prosent, noe som er høyere enn i bykommunene Bodø og Rana.

Oversikten over det legemeldte sykefraværet kommer i en pressemelding fra NAV Nordland. Oversikten viser det legemeldte sykefraværet 1. kvartal i år. Nordland har det tredje høyest sykefravær av fylkene, heter det i pressemeldingen på 6,4 prosent, en nedgang på 0,1 prosent fra samme kvartal i fjor.

Det er kun Østfold og Oppland som har høyere sykefravær enn Nordland – med 6,6 prosent. Oslo har det laveste sykefraværet på 4,8 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,8 prosent i 1. kvartal 2018. Det tilsvarer en økning på 3,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2017.

Det er positivt at Nordland har stabilt sykefravær, når vi ser at landet som helhet har svak økning i sykefraværet sammenliknet med samme kvartal i fjor, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes i pressemeldingen fra NAV Nordland.

Slik ser tallene ut for utvalgte kommuner i Nordland for første kvartal 2018 – sammenlignet med samme periode i fjor:

Kommune20172018Endring i prosent
Narvik

7,5

7,7

2,2

Hamarøy

5,4

6,2

14,2

Tysfjord

8,4

8,5

1,2

Tjeldsund

7,3

8,4

15,9

Evenes

6,2

8,2

25,9

Ballangen

12,4

10,2

-17,8

Bodø

6,4

6,4

-0,1

Artikkeltags