De jobber i et av de mest krevende yrkene, men har et sykefravær på nesten null. Dette gjør de for å lykkes

På sykehuset har de leget sitt eget fravær.