Vi er slett ikke i mål, men likevel:

Takk for den siste tidens signaler om at dere, som administrerende direktører i henholdsvis UNN og Helse Nord, har hørt stemmene fra Narvikregionen (og andre mindre sykehus), og at dere nå oppfattes å gi anerkjennelse til fornuften i argumentene herfra.

Etter en svært lang motbakke i kampen for tilbudet ved UNN Narvik, i alt for mange år, for uendelig mange helsearbeidere, ildsjeler, politikere, næringslivsfolk og andre   -  er det sterkt å ha en opplevelse av å endelig bli hørt.  Sterkt både fordi mange gjennom årene har meldt pass av ren utmattelse, men mest fordi sykehuset er akkurat så grunnleggende viktig. Både for å redde liv, men også så avgjørende for regionens videre utvikling. For folk som vurderer å flytte hit, for bedriftseiere som vurderer å satse (videre) her, og for alle som kan skape aktivitet og arbeidsplasser. For muligheten til å bli en enda sterkere og mer livskraftig region. 

Derfor er signalene fra dere like fortrøstningsfulle for menneskene og næringslivet i denne regionen, som nye og bedre medisiner til en alvorlig syk pasient; Kanskje dette likevel kan gå bra?!

Takk, Tor Ingebrigtsen, for at du i din innstilling til styret i hovedsak lyttet til prosjektgruppens flertall. At du stiller spørsmål ved behovet for gastrokirurgisk beredskap i regionen er vanskelig å forstå, men vi setter vår lit til en annen vurdering i de fora som skal behandle/beslutte dette. Takk for at du ikke lot deg avlede av krefter som utrolig nok «ser bort fra» Hålogalandsbruas betydning i den videre planleggingen av helsetilbudet til befolkningen. Og takk, for at du ikke lot din klinikksjef få gjennomslag.  
Som forvalter av et grunnleggende samfunnsoppdrag lar du hensynet til folk flest gå først. En selvfølge vil mange si, men takk uansett.

Takk, Lars Vorland, for at du tar til orde for å justere spesialistutdanningen av leger slik at vi i fremtiden kan få spesialister med bredere kompetanse i å vurdere, behandle og stabilisere pasienter som kommer inn på lokalsykehusene. Dette vil gjøre landets mindre sykehus i stand til å levere den nødvendige kvalitet også i fremtiden. Enig, Lars, det er nok spesialister nå. De mindre sykehusene trenger flere medisinere som også takler bredde.

Med positive signaler fra dere, kan vi håpe at UNN-styret og styret i Helse Nord også anerkjenner utviklingsmulighetene ved, og behovet for, et solid UNN Narvik. Selv om det skulle gi mindre smerter i andre deler av UNN-systemet.  Fordi UNN først og fremst skal tjene flest mulig av befolkningen best mulig, forventer vi rett og slett at kjøttvekten til de 42000 menneskene som snart har UNN Narvik som sitt nærmeste sykehus, vil veie avgjørende tungt. Først for styret i UNN, så styret i Helse Nord og til slutt Helseministeren i foretaksmøtet.

Vi følger med.