- Sykehusalliansen har, i stor grad, vunnet fram.

Det er i beskjeden fra stortingsrepresentant Anna Ljunggren (Ap) etter at partiets stortingsgruppe har bestemt seg om helse- og sykehusplan. Og dermed også om døgnbemannet akuttkirurgi ved sykehuset i Narvik.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet vil ikke bruke folketall for å bestemme hvem som får akuttkirurgi

Avviser kuttliste

- Ap avviser ”scenario-listen” der fem sykehus er nevnt. Helse- og omsorgsdepartementet har ikke klart å forklare på en god måte hvorfor akuttkirurgisk beredskap i Narvik er foreslått nedlagt, fastslår hun.

Bakgrunnen er en oppstilling av fem sykehus, deriblant UNN Narvik, som -  da forslag til sykehusplan ble lagt fram - ble pekt på som institusjoner som kunne miste akuttberedskap som følge av økt spesialisering av kirurgien. Kun sykehus med 60.000-80.000 innbyggere i sitt opptaksområde, skulle ha både indremedisinsk og kirurgisk beredskap, var Høies opprinnelige forslag.

Ikke flertall

- Aps  beslutning betyr at Høie ikke får flertall for sitt forslag. Et mageplask for helsestatsråden, mener Ljunggren som likevel vil overlate til de enkelte sykehusforetakene å avgjøre hvordan beredskapen skal være.

-Det skal skje med utgangspunkt i lokale prosesser, og med sterke politiske føringer og klare målsetninger fastlagt av Stortinget.

Supertilbud på Fremover. Få første månede for 1 krone. Bestill abonnement her!

”Vurderingskompetanse”

Og dette er kravene fra Ap slik Ljunggren formulerer det i en e-post til Fremover:

- Funksjoner må svare til kriterier for pasientsikkerhet og kvalitet, og ta opp i seg lokale forhold som geografi, reiseavstand, topografi, værforhold og spredt bosetning. 

- Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset må ha kirurgisk vurderingskompetanse i beredskap ved akutte hendelser.

- Skal ikke fjernes

- Akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud hvis bosetningsmønster, avstand mellom sykehus, bil-båt- og ambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.

- Sykehusene må organiseres annerledes enn i dag, men døgnbemannet akuttkirurgi skal ikke fjernes.

- Stortinget skal ikke ta stilling til hver enkelt avdeling på hvert enkelt sykehus. Men helseforetakene må i sitt videre arbeid forholde seg til Stortingets vilje, helseministeren må følge opp merknader og vedtak i Stortinget ovenfor foretakene på en aktiv måte.

Etter runden i stortingsgruppen oppsummerer hun:

Avviser

- Lokalsykehusene har alltid stått sterkt i Arbeiderpartiet, og etter vedtak i stortingsgruppa denne uka, står de sterkere enn noen gang.

- Vi avviser hele grunnlaget for helse og omsorgsplanen. Forslaget fra Regjeringen bærer preg av «skrivebordspolitikk». Norge er ikke A4, og de som er ansvarlige for helsepolitikken må se og lytte til hele landet.

- Arbeiderpartiet er ikke i mot endringer i sykehusstrukturen. Helsetjenesten må utvikle og omstille seg. Men regjeringens grunnarbeid har ikke gitt overbevisende svar på at et likeverdig og trygt helsetilbud over hele landet er tilstrekkelig ivaretatt, fastslår Ljunggren som har følgende hilsen til hjembyen:

- Vedtaket som nå er gjort viser igjen at når Narvik-samfunnet samler seg på tvers av politiske partier, involverer engasjerte frivillige og næringsliv, og oppretter en allianse, får vi gjennomslag i viktige fora. Det har Ofotbane-alliansen vist, og nå Sykehusalliansen.

Følg Fremover på Facebook og få siste nytt først

LES OGSÅ: Her er Årets Narviking

LES OGSÅ: – Korrekte tall må på bordet

LES OGSÅ: – Signalene fra AP er veldig bra

LES OGSÅ: – Feil å velge bort Narvik

LES OGSÅ: Sp-topper: – De som ikke vil styre, kan heller ikke syte og klage

LES OGSÅ: Vil at Stortinget skal avgjøre akutt-striden