Åsunn Lyngedal er den eneste narvikingen som har både listeplass og partitilhørighet som tilsier at hun kan ende opp på Stortinget fra høsten. På Arbeiderpartiets landsmøte fikk også andrekandidaten på Ap-lista i nordland muligheten til å foklare hvorfor det kjempes for å beholde akuttfunksjoner.

- I Narvik krever vi ikke avansert kreftbehandling eller hjernekirurgi på lokalsykehuset – da hadde vi bosatt oss i Oslo, Bergen eller Tromsø. Men vi vil ha akutt hjelp ved ulykker og sykdom og en mulighet til å føde i egen by, sa Åsunn Lyngedal i sin tale til Arbeiderpartiets Landsmøte 2017.

Det skriver Arbeiderpartiet i en en pressemelding.

- Lokalsykehusene er viktig for tryggheten i samfunnet de er en del av. I Narvik har vi hatt sykehus i over 100 år med et fullverdig fødetilbud og akutt kirurgisk beredskap. Da Høyre og FrP laget ny helse- og sykehusplan ville de legge ned akutt kirurgi i tillegg til fødeavdelingen, Narvik var på dødslisten. 100 års trygghet skulle sentraliseres bort, sa Åsunn Lyngedal.

Hun påpekte i talen at Narvik ikke er alene om å bli rammet av regjeringens sykehuspolitikk.

 - Flere andre sykehus skulle miste sin akuttberedskap. Odda, Nordfjord, Kongsberg og Elverum for å nevne noen. Ikke fordi Norge ikke hadde penger – økonomi er tilsynelatende ikke en del av diskusjonen, sa Åsunn Lyngedal.

- Regjeringens argumentasjon var at kvaliteten ikke skulle være er god nok når pasientgrunnlaget er under 80000.  Så - når kvalitet og størrelse viste seg å ikke henge så tett sammen- da var begrunnelsen at vi ikke utdanner leger som kan jobbe på små og mellomstore sykehus. Dette betyr at valgene av spesialiseringer er politikk! For å opprettholde likeverdig velferdstilbud i et land med stort areal og lite folk må det utøves politikk, sa Åsunn Lyngedal.

- Arbeiderpartiet må sikre at vi utdanner framtidens leger med en breddekompetanse som kan bemanne både små og mellomstore sykehus. Når man bosetter seg i en by med Norges tyngst trafikkerte jernbane, i byen som har flest tunge vogntog i landsdelen og en fantastisk alpinbakke, så forventer en ikke at en fjerner innholdet i sykehuset. Jernbane og skikjøring er supert – men det gir både ulykker og beinbrudd, sa Åsunn Lyngedal.

- I Narvik krever vi akutt hjelp ved ulykker og sykdom og en mulighet til å føde i egen by. Et fødetilbud som nås raskt også når været er dårlig og veien stengt er viktig. Det er kvinnehelse i nærhet til tilbudet og i å slippe å være redd for å føde i en ambulanse. Det kan umulig være et mål å kjøre rundt på fødende kvinner! Forslagene om lokalsykehus i partiprogrammet er gode.  Arbeiderpartiet i regjering må være garantisten for at lokale sykehus er fullverdige sykehus, sa Åsunn Lyngedal