Etter meldinger om oppsprekking på sykehuset i Kiruna, har LKAB fått gjennomført en undersøkelse av eiendommen. Denne har identifisert påvirkninger som kan antas å skyldes gruvedriften.

Det er ingen risiko for at bærende deler svikter akutt, men prosessen for nytt sykehus må fremskyndes, opplyser LKAB i en pressemelding.

LKABs gruvedrift fører til at store deler av sentrale Kiruna må demonteres og flyttes til nye områder.  Sist uke ble nye Kiruna sentrum innviet.

Det siste året er det oppdaget sprekker på en rekke bygninger tidligere enn prognosene har tilsagt. Nå er dette også oppdaget i deler av Kiruna sykehus.

– I følge den siste prognosen skulle det eksisterende sykehuset ikke måtte byttes ut før i 2030, men arbeidet med å bygge et nytt sykehus må nå gjøres raskere, sier Stefan Hämäläinen, direktør for samfunnsomstillinger ved LKAB.

Undersøkelsen som er utført ved sykehuset viser at det er sprekker i spesielt én bygning på sykehusområdet. Dette har blant annet har påvirket dører. Det må gjøres flere undersøkelser for å få et bedre bilde av virkningen og hvilke styrkende tiltak som kan settes inn.

— Vi har informert regionen og har tidligere hatt langvarige diskusjoner om erstatning for nytt sykehus. Vi må nå også gjennomgå mulige løsninger med midlertidige lokaler for deler av sykehusdriften, dersom det skulle bli nødvendig. LKAB vil ta de kostnadene,sier Stefan Hämäläinen.