Hva er det egentlig Høyre og SV ønsker å oppnå i debatten om feilaktig å gjenta at noen av oss er imot åpenhet? Trenger de en ny syndebukk nå når rådmannen har beklaget prosessen?

Representantene Skjevik-Aasberg og Johnsen Megård skriver at jeg kritiserer at et forslag om retningslinjer for selskapet Futurum ikke var utredet.

Vi mener prinsipielt at alle forslag om vedtak bør utredes, dette har også Høyre vært prinsipielt tydelig på i flere saker hvor eksempelvis MDG har kommet med nye forslag.

Hadde Høyres Skjevik-Aasberg heller sendt forslaget over til administrasjonen, ville den kunne inngått i en helhetlig sak om retningslinjer og vedtekter. Kanskje også knyttet til den kommende eierskapsmeldingen og retningslinjer for andre kommunale selskap.

Å gå nøye gjennom hva vi ønsker av Futurum og andres selskaps rolle, krever mer enn en symbolpolitikk.

Arbeiderpartiet vil naturligvis følge dette videre opp, og sørge for en god politisk prosess. Ordføreren har allerede bedt rådmannen legge frem en sak i førstkommende kommunestyremøte basert på forslaget i interpellasjonen.

Jeg antar at ingen av kommunestyrets 41 representanter er uenige i at prosessen hvor kontroversielle innspill til kommunedelplanen har blitt anonymisert har vært rotete og uheldig.

Alle er også enige i at debatt om åpenhet er viktig.

Arbeiderpartiet har i møter, hvor også SV og Høyre har vært representert, gitt uttrykk for at administrasjonen sin håndteringen av prosessen absolutt ikke har vært god nok. Derfor blir det merkelig at SV og Høyre nå hopper over fra ballen til «mannen».

Fremfor å slå inn åpne dører – og gjentatte ganger anklage politiske kolleger for noe vi og de absolutt ikke mener – bør lokalpolitikere jobbe mer og bedre sammen.

Det tror jeg velgere forventer, og det må også til for å bygge en godt og åpent lokalsamfunn!