Før sommeren ble systemet som mottar leserinnlegg sendt inn via skjemaet på fremover.no endret. En glipp i oppfølgingen internt i Fremover har ført til at innleggene ikke er blitt fanget opp, men er blitt liggende upublisert. Innlegg som sendes inn via fremover.no skal godkjennes før de publiseres. Det er i denne godkjenningskøen innleggene er blitt liggende. Fremover beklager overfor alle som har sendt inn innlegg som ikke er blitt publisert. Innleggene i køen som er godkjent er nå publisert.