Syv av ti skoler i Narvik er i så dårlig stand at det vil lønne seg å bygge nytt. Prisen er svimlende

Bygningsmassen ved skolene i Narvik er av en slik forfatning, eller er så uhensiktsmessig, at det vil være mer lønnsomt å bygge nytt.