Det har kommet flere meldinger om skadeverk og uautorisert adgang på togområdet til Bane nor i Narvik. Arctic Trains tog har blitt utsatt for tagging, og nylig har også en trapp blitt stjålet.

Bare så langt i år har det kostet Arctic Train mer enn 300.000 kroner å fjerne tagging. Ansvaret ligger ifølge daglig leder i Arctic Train, Kjetil Svenningdal, hos Bane nor.

Saken er politianmeldt, og også Bane nor er informert.

– Vi leier driftsbanegården der toget vårt står av Bane nor. Det er der tagging skjer. Området er lukket, men det kommer seg folk inn og klatrer overalt hele tiden.

Ønsker videoovervåkning

Disse er bare de mest synlige konsekvenser av mange sikkerhetshull som han mener Bane nor må fikse.

– Driftsbanegården er ikke videoovervåket. Det kunne i hvert fall hjelpe litt. Alle stasjoner er det bortsett fra den her i Narvik, hevder Svenningdal.

Utover det har det nye piggtrådgjerdet som Bane nor har satt opp allerede åpninger der folk kan komme seg inn, hevdes det. Det hjelper heller ikke at den ordinære adgangen kan åpnes bare med en standardkode.

Det er flere sikkerhetshull på drivsbanegården som burde fikses, hevdes det i en rapport fra Bjørn Kanstad, sikkerhets- og materiellsjef i Arctic Train. Men Bane nor tier stille.

Arctic Train skal gjentatte ganger ha sendt all bevismateriale de har i form av bilder til Bane nor uten å få svar. Derfor sitter Arctic Train alene med kostnadene.

Ble frastjålet trapp

Nylig har det også vært snakk om en trapp som forsvant fra området.

– Vi i Arctic Train har «mistet» en trapp som skal benyttes for avstigning fra tog på Nedrelinjen til arrangement hos VU i Lokstallen. Mistanken går mot regelrett tyveri. Trappen ble sist bekreftet sett for et par uker siden, skriver Dag Arne Larsåsen, driftssjef/transportleder i Arctic Train.

– Trappa var «parkert» ved siden av veien fra jernbanelinja og ned til Vinterfestuka.

Trappa er nå funnet og brakt tilbake.

Risiko

Driftsbanegården har et høyt farepotensial hva sikkerhet angår, ifølge vurderinger fra Bjørn Kanstad.

– Skal man ta jernbanens regler om ferdsel i spor etc. alvorlig, holder det ikke bare å gjøre materiellet mindre «klatrevennlig» og så bare glemme resten. Det finnes en risiko for at inntrengere blir overkjørt. Så i tillegg til avverging av skadeverk – og diskutable ekstrakostnader til det som burde være unødvendige kostnader til vakthold – ting som er viktig for materielleierne, så har sannelig også Bane nor et sikkerhetsmessig ansvar for slike områder, skriver Kanstad.

Fremover har vært i kontakt med Bane nor for å få en kommentar til saken, men har på grunn av ferieavvikling ikke lyktes før helga.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Arctic Train blir utsatt for tagging på togsettet. Også da togsettet sto på et inngjerdet område i Drammen for å gjennomgå omfattende vedlikeholdsarbeid i 2019, ble det tagget ned.

Svenningdal fortalte den gang at de har opplevd det samme i Narvik ved et par anledninger tidligere.

– Det er vel et par år siden sist, og året før det. Det kostet nok en 20-30.000 for oss å fjerne, sa han til Fremover i 2019.