Tåkelegging og ufarliggjøring

Samisk og norsk skal sidestilles, det riktige er at samisk skal ha forrang. I samisk forvaltningsområde skal Áhkánjárga skrives inn før Narvik! Samt en rekke meget kostbare lovbestemte særordninger.

Samisk og norsk skal sidestilles, det riktige er at samisk skal ha forrang. I samisk forvaltningsområde skal Áhkánjárga skrives inn før Narvik! Samt en rekke meget kostbare lovbestemte særordninger.

Av
DEL

LeserbrevSametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (Norske Samers Riksforbund, NSR), «forklarer» Fremover» lesere hva som skal skje om Narvik kommune søker om å bli med i forvaltningsområdet.

Mikkelsen sier at for Narvik kommune så består ikke arbeidet i å skape nytt, men å fortsette det gode arbeidet som allerede skjer.

Hva er da vitsen med å søke?

Han frister også med «friske tilskudd». (Skattebetalernes midler delt ut av Sametinget.)

Om ikke Narvik kommune søker om å innlemmes i forvaltningsområdet, kommer truslene:

«Skulle kommunestyret i Narvik si nei til en søknad om å bli med i forvaltningsområdet ville det skape historie. Narvik kommunestyre vil i så fall være de første i landet som fratar innbyggere sine rettigheter, same eller ikke same. Jeg håper og tror at kommunen ikke har til hensikt å skape historie med negativt fortegn.»

Her slapp katta ut av sekken. NSR-sametingsråd tåkelegger og ufarliggjør. Samisk forvaltningsområde gjelder noe langt mer enn samisk opplæring for skolebarn. Dette gjelder særrettigheter på etnisk grunnlag. Språkforvaltningsområder er et uttalt politisk satsingsområde for Sametinget.

Samisk og norsk skal sidestilles, det riktige er at samisk skal ha forrang. I samisk forvaltningsområde skal Áhkánjárga skrives inn før Narvik! Samt en rekke meget kostbare lovbestemte særordninger.

Jeg minner om at det var sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen som i konsultasjon med Monica Mæland «fabrikkerte» historien som førte til den skandaløse grensedragningen mellom Hamarøy og Narvik. Som koster Narvik 20 millioner kroner i året.

LES OGSÅ:

Sametinget har i konsultasjoner med kultur- og likestillingsdepartementet fått innfridd krav om at tiltakene i NOU «Hjertespråket» nå skal følges opp.

Det skjedde som ledd i departementets arbeide med endringer i stedsnavnsloven. (Prop. 65 L (2018–2019) Endringar i stadnamnlova).

Av lovproposisjonen fremgår det at det mellom kultur- og likestillingsdepartementet og sametingsrådet er «konstatert semje om omtale og dei tiltaka som direkte eller indirekte følgjer opp NOU 2016: 18 Hjertespråket».

Det innebærer klarsignal fra regjeringen til sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelen om å fremme krav om etnokratisering av politikken i Narvik. I NOU-en anbefales utvidet samiskspråklig barnehagetilbud, minstekravet til retten til opplæring på samisk språk i grunnskole og videregående reduseres fra dagens ti elever til tre. Utvalget foreslår at arbeidet med å registrere samiske stedsnavn og skilting prioriteres, videre foreslås det en ordning med informasjonsplikt på samisk, rett til svar på samisk (i 2014 mottok Karasjok ti henvendelser på samisk) samt regler for samisk språkbruk i helse- og omsorgssektoren, samisk i justissektoren og samisk bruk i den kommunale forvaltningen.

Sametingsråd Mikkelsen kan nu børste støvet av NSR sin tiårsplan for samifisering av geografien i form av registrering, fabrikkering og godkjennelse av samiske navn på fjell og fjorder som de færreste forstår eller kan uttale.

Med tanke på Narvik kommunes anstrengte økonomi må Narvik samfunnet holde NSR-politikerne på minst armlengdes avstand.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags