Gå til sidens hovedinnhold

Takk for at vi unge får jobb

FREMSNAKK OFOTEN

Når jeg tenker over Ofoten, og ting med Ofoten jeg er stolt over, så tenker jeg på det lokale næringslivet. Det av mange forskjellige grunner. Vi har lokale bedrifter som er kjempe raus når det kommer til å bidra lokalt. I Bjerkvik sponse Det Lille Kjøkken idretten i Bjerkvik. Det jeg spesielt vil trekke fram med våre lokale bedrifter er at de ansetter ungdom. Mange plasser er det ikke en selvfølge at det lokale næringslivet ansetter unge.

Jeg har selv jobbet på butikk i Bjerkvik siden jeg ble 16 år. Mange av mine venner har også jobbet fra de ble 16 år. Jobbene har variert, fra butikk, restaurant, bensinstasjon, eldrehjem, til og med et advokatfirma. Ofoten er for meg en plass der de lokale bedriftene tar sjansen ved å ansette den ene ungdom, som aldri har jobbet før. Jeg opplever de lokale bedriftene som inkluderende og seriøse når det kommer til å ansette ungdom.

Grunnen til at jeg akkurat vil framsnakke at vi har bedrifter som ansetter ungdom, er fordi det er viktig. For det første så får mange av oss ungdommer i Ofoten arbeidserfaring, og mulighet til å bygge opp god arbeidsmoral. Det er gull verdt i den harde konkurransen som arbeidsmarkedet er. Det å jobbe i kassa på Extra, er kanskje ikke så høy status, men det gir en verdifull erfaring. Det gir også en stolthet.

For det andre så har det noe å si for det sosiale, for utenforskap. Det er ikke noe å legge skjul på at vi har økonomisk utenforskap. Noen har foreldre som har råd til å betale kinobilletten for ungen sin, andre har ikke det. Det mange gjør er å få seg en jobb. Som gjør at med egne tjente penger; kan man betale for den ene kinobilletten, og være med på det sosiale. En annen utenforskap er de som dropper skolen. Mange velger å droppe ut av videregående skole, eller bare ikke studere etter videregående. Mange av de vil heller jobbe, og i Ofoten så får de fleste jobb. Jeg har for eksempel venner som begynte å jobbe fulltid i oppdrett etter videregående. For de som er skolelei, er jobben de får, en måte å være inne i fellesskapet, og ikke står utenfor.

Det siste, og kanskje det viktigste, det er stoltheten man får av en jobb. Hvis man er den som gjør det dårlig på skolen, har skeiet litt ut i livet, og generelt ikke lengre har en mestringsfølelse. Så er det små ting som kan få livet på sporet igjen. Som en enkel jobb. Bare følelsen av å mestre en jobb, og den stoltheten det er å få sin første lønnsslipp, betyr mye for noen som står utenfor fellesskapet og vil inn igjen.

Jeg har hørt historier om ungdom som har vært i gjenger, men gjennom NAV har fått jobbe litt på en butikk. Gjennom jobben og sin første lønnsslipp, har man endelig fått mestringsfølelse og stolthet igjen. Der man har gått fra nasking; til å kjøpe ting med egne penger, for det er en stolthet. Det er en følelse at man bidrar i fellesskapet.

Jeg vil bare takke alle de daglige lederne i Ofoten, alle de lokale bedriftene. Som ansetter oss ungdom. Som gir hundrevis av ungdom i Ofoten en jobb å gå til. Omså om det bare er en vakt i måneden, så betyr det mye for oss ungdom. For det er en stolthet, å få jobbe. Det er en egen stolthet å få en lønnsslippen.

Jeg vil bare takke det lokale næringslivet, for å gi oss ungdom en mulighet å høste arbeidserfaring som er gull verdt.

Kommentarer til denne saken