Vi vet at mange vegrer seg for å oppsøke en tannklinikk, fordi det er dyrt, og økonomien ikke strekker til. Det er en uholdbar situasjon, og det må vi gjøre noe med. Vi kan ikke ha det slik at det er størrelsen på lommeboka som avgjør hvilken tannhelse man har!

Tannhelse er et av de områdene der vi i dag ser store sosiale helseforskjeller, avhengig av den enkeltes personlige økonomi. Vi vet også at dårlig tannhelse får konsekvenser både for den fysiske og psykiske helsen.

Vi går til valg på å styrke den norske tannhelsetjenesten både gjennom det forebyggende arbeidet, og i vil starte utvidelsen av det offentlige tannhelsetilbudet for unge voksne, utvide refusjonsordningene for grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse. God tannhelse er god folkehelse, og Arbeiderpartiet går i bresjen for en historisk satsning på tannhelse.

Derfor skal vi i løpet av de første 100 dagene av en ny Arbeiderpartiledet regjering innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år, innføre halv pris for tannhelsebehandling for personer i alderen 22-25 år og sørge for egne støtteordninger for tannhelse til de med svak økonomi og dårlig tannhelse. Arbeiderpartiet sitt langsiktige mål er at tannhelse skal likestilles med de andre helsetjenestene, og politikken vi går til valg på er et viktig steg i riktig retning.