Fremskrittspartiet i Nordland mener at tannhelsetjenesten i Nordland må styrkes. Fremskrittspartiet skal sikre alle innbyggerne i Nordland et godt tannhelsetilbud med moderne utstyr.

Nordland er et langstrakt fylke med innbyggere som bor på øyer og inn i fjorder. Dette medfører at innbyggerne får lang reisevei til tannhelsetjenesten, dersom disse tjenestene bare skal være lokalisert til de større stedene i Nordland. I Nordland er det mange lokalsamfunn som over mange år har vært uten tannhelsetilbud. Flere innbyggere er blitt uten tilbud etter at Ap, Sp, SV og KrF har lagt ned flere tannlegekontor. Fremskrittspartiet har vært motstander av sentraliseringen og har foreslått å opprettholde tannlegekontorene.

Fremskrittspartiet i Nordland har i 12 år foreslått en styrking av tjenesten ved at lokalsamfunn som ikke hadde tannhelsetilbud skulle få et slikt tilbud. Vårt forslag har gått ut på at vi etablere et tilbud med omreisende tannhelsetjeneste til små lokalsamfunn, ved å etablere en mobil tannhelsetjeneste etter modell som i Sverige. Denne bussen kan kjøre rundt om i vårt langstrakte fylke, ha topp moderne utstyr å gi et tilbud der folk bor.