Årsaken er isdannelser som skaper trøbbel for strømkabelen som ble lagt inn til Beisfjord i forbindelse med snøskredet

– På grunn av helt nødvendig inspeksjon av og arbeid med sjøkabelen som er lagt til Beisfjord, må vi dessverre gjøre tre planlagte lengre utkoblinger av strømmen i Beisfjord neste uke, sier nettdirektør i Hålogaland kraft nett, Ida Texmo Prytz.

De tre utkoblingene vil skjer på kveld og natt, det vil si fra klokken 18.00 til 06.00 på mandag, tirsdag og onsdag i neste uke. Det vil altså si at strømmen skal være permanent oppe fra torsdag morgen klokken 06.00.

– Innenfor disse tidsrommene kan det bli både korte og langvarige inn- og utkoblinger. Isen på fjorden påvirker kablene, det haster derfor å få inspisert dem. Vi må også gjøre helt nødvendig arbeid for å sikre landtakene. Kabelen kan ikke være strømførende når isen sages og når den inspiseres av dykkere, forteller Texmo Prytz videre.