Gjennom 46 år har Taraldsvik Vel levert boglede på dugnad for Narvik kommune. Mye har blitt til ved ett samarbeid mellom oss i Taraldsvik Vel som har bygd opp områder og Narvik kommune har vedlikeholdt disse i ettertid. En ubetinget suksess som hadde vært umulig uten at begge parter har forpliktet seg.

Aktivitetsnivået til Taraldsvik Vel vil i 2023 også være høyt. Ett av våre ønsker for 2023 er en oppgradering av Promenaden park. Denne parken går fra Moloen til Taraldsvikvika/Elvedalen park.

Personlig er jeg blant de nærmeste naboene til Promenaden Park og kan jeg skrive under på følgende. Dette er en av Narviks aller mest populære parker. Her finner du folk nesten hele døgnet. Både lokalbefolkningen og byens gjester har oppdaget og lagt sin elsk på området. Perfekt for grilling, se solnedgangen og gå tur. Byens gjester sitter ofte på benkene og venter på det perfekte nordlysbildet. Og sightseeing bussene har økt i antall. Både hos byens befolkning og ikke minst byens besøkende tas det mange bilder i parken.

Noen naboer har klaget over utfordringer med trærne i parken. Denne kritikken bør vi lytte på. Derfor har Taraldsvik Vel ett sterkt ønske om å sette seg ned sammen med Narvik kommune for å finne trær som kan erstatte dagens. Gjerne trær som egner seg til arktiske strøk, tåler å stå nært havet, mindre enn dagens trær og ikke minst roligere i beplantningsprosessen.

Vi klarer mye i Taraldsvik Vel, men kompetansen på trær er fortsatt mye mindre enn størrelsen på våre hjerter for fellesskapet. Derfor er vi helt avhengig av at Narvik kommune kommer på banen. Vi trenger deres kompetanse innenfor avdelingen for vei og park når nye trær skal velges.

Taraldsvik Vel kan være med på å trinnvis fjerne dagens trær og plante nye. Finansiering av dette kan i meget stor grad finansieres uten å belaste felleskapet med så mye som en gulost. Vårt håp er at Narvik kommune kan forplikte seg til å profesjonelt beskjære disse trærne i fremtiden. Samt vedlikeholde parken med gressklipping og søppeltømming.

Sammen skaper vi fremtidens Narvik