Etableringen vil bidra til å redusere klimagassutslipp og føre til opptil 500 nye arbeidsplasser innen 2030.

– Teco 2030 driver med pionerarbeid som har potensial til å endre skipsfarten, kutte utslipp og skape arbeidsplasser lokalt. Dette er inspirerende arbeid, og jeg ønsker Teco 2030 lykke til med et spennende prosjekt, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Jeg er overbevist om at mange av de gode og grønne løsningene som bidrar til å endre verden vil komme fra norske arbeidsplasser. Derfor synes jeg også at utviklingsprosjektet til Teco 2030 er utrolig spennende, sier Vestre i en pressemelding.

Største tildelingen hittil i 2021

Tildelingen til Teco 2030 er det høyeste støttebeløpet som Innovasjon Norge har gitt til ett enkelt prosjekt hittil i år.

Støtten vil gå til utvikling og testing av de hydrogenbaserte brenselcellene til TECO 2030, som er verdens første brenselcellesystem som er spesialdesignet for bruk om bord på skip og på andre tunge applikasjoner.

– Vår støtte til Teco 2030 er et av flere bidrag til det grønne skiftet i Norge, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Samtidig ser vi at det på sikt kan skape et betydelig antall arbeidsplasser i Narvik. Vår oppgave er nettopp å bidra til næringsutvikling over hele landet. Vi mener Teco 2030s løsninger har stort potensial, både i det norske markedet og internasjonalt, sier Haugli.

Grønn verdiskapning i Nord-Norge

Brenselcellene skal produseres ved TECO 2030s nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik. Anlegget har fått navnet Teco 2030 Innovation Center og vil bli Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller.

– Vi er fantastisk glade for at Innovasjon Norge har valgt å støtte vårt arbeid med å utvikle hydrogenbaserte brenselceller og for at norske myndigheter nå stiller seg bak det vi gjør. Vi tar dette som et tydelig tegn på at de tror på vår teknologi og våre planer, og det er vi veldig takknemlige for, sier Tore Enger, konsernleder i Teco 2030 ASA.

– Med støtte fra norske myndigheter vil vi nå fortsette arbeidet vårt med å utvikle brenselceller og med å etablere en fabrikk i Narvik der disse skal produseres. Dette anlegget vil føre til økonomisk vekst og opprettelse av nye, grønne arbeidsplasser i Nord-Norge, sier Enger.

– Brenselcellene vi skal produsere her vil bidra til å redusere miljø- og klimaavtrykkene til skip og andre tunge applikasjoner og vil gjøre at de vil kunne bli utslippsfrie, sier han.

En forutsetning for at Teco 2030 skal få utbetalt støtten fra Innovasjon Norge er at selskapet henter ytterligere ca. 160 millioner kroner i egenkapital fra andre investorer innen utgangen av mars 2023.

TECO 2030 ble i september kroner i indirekte støtte fra Forskningsrådet i form av skattefritak under Skattefunn-ordningen for å utvikle fabrikkens første halvautomatiserte produksjonslinje.

500 nye arbeidsplasser innen 2030

Over den neste tiårsperioden forventer TECO 2030 at det vil bli investert opp mot én milliard kroner i anlegget. I løpet av denne perioden kan det skapes opp mot 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen utvikling, pilotproduksjon og fullskala industriell produksjon.

TECO 2030 forventer å ha rundt 40 ansatte ved fabrikken innen utgangen av 2023 og rundt hundre innen utgangen av 2025. Etter planen skal fabrikken ha en årlig produksjonskapasitet på 60 MW med brenselceller innen utgangen av 2023, og produksjonen skal øke gradvis de påfølgende årene.