TECO 2030 har inngått en leveringsrammeavtale med Chemgas Shipping om levering av brenselceller til det nederlandske rederiets nye hydrogendrevne elvebåter.

Brenselscellene skal produseres ved TECO sin fabrikk i Narvik.

Vil etablere 500 nye arbeidsplasser i Narvik

Modulene vil bli installert på de nye hydrogendrevne taubåtene og transportlekterne til Chemgas Shipping som skal ferdes på Donau, den nest lengste elven i Europa, og vil gjøre at disse kan seile helt utslippsfritt.

Opptil 120 transportlektere og mellom 40-60 taubåter vil bli utstyrt med brenselceller fra TECO 2030. Det endelige antallet er ikke bestemt ennå, og TECO 2030 og Chemgas Shipping vil inngå salgsavtaler for hver enkelt båt de neste årene, som angir pris og leveringstid for brenselcellene.

– Vi er kjempeglade for at Chemgas Shipping har valgt å samarbeide med TECO 2030 om dette ambisiøse og viktige prosjektet, og for at vi nå har klart å ta steget videre fra en intensjonsavtale til en leveringsrammeavtale, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.

– Det økonomiske potensialet til denne rammeavtalen er stort for TECO 2030, og kan føre til inntekter på opptil 150 millioner euro over åtte år.

Den første brenselcelleleveringen skal etter planen finne sted våren 2023, og vil være en pilotutgave. De resterende leveransene vil finne sted de påfølgende årene, og hovedsakelig etter 2025.